Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-39.517

-41.260

-40.644

-40.647

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.316

1.323

1.326

1.326

-39.321

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-16.749

-18.573

-18.007

-16.778

-16.778

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

722

2.084

2.109

2.180

2.322

Totaal bijgestelde begroting

-54.229

-56.427

-55.216

-53.919

-53.777

Bijstellingen Product Handhaven wet-en regelgeving

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Beveiliging gebouwen

0

0

0

0

0

ICT

350

0

0

0

0

Bestuurlijke boetes

140

140

140

140

140

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

70

70

70

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

1.478

1.979

2.137

2.182

Lage lonen

117

218

319

178

278

Vergoeding opslag fietsen

-532

-532

-532

-532

-532

CityLab010

200

200

200

200

200

Overheveling beheer van de stad

1.495

141

345

0

0

Plan Oost

0

-400

400

0

0

Personeelskosten handhaving

-2

-21

-17

22

22

Overige technische wijzigingen

-1.046

60

5

-35

-38

Totaal

722

2.084

2.109

2.180

2.322