Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-15.970

-16.228

-15.809

-14.813

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

378

125

125

125

-14.689

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-339

356

384

364

614

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-301

327

421

405

404

Totaal bijgestelde begroting

-16.233

-15.420

-14.880

-13.919

-13.670

Bijstellingen Product Stedelijke bereikbaarheid

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Planstudie 3e Stadsbrug

0

0

0

0

0

Buitenruimte Hoek van Holland

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke doorbelasting

0

-134

-64

-86

-72

Verlagen omslagrente 

0

234

211

182

157

Realisatie inkooptaakstelling

0

300

300

300

300

Lage lonen

3

14

24

9

20

Overhevelen Luchtmiddelen 

-90

0

0

0

0

Aantrekkende Markt

-102

0

0

0

0

Formatie voormalige Stadsregio

-72

-36

0

0

0

Overheveling HPK

-40

-50

-50

0

0

Overige technische wijzigingen

3

0

0

0

0

Actualisatie rente en afschrijving

0

0

0

0

0

Totaal

-301

328

421

405

404