Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-12.671

-12.876

-13.053

-12.552

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-754

-743

-732

-721

-13.272

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-250

-365

-317

131

631

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-1.182

-745

-948

-123

169

Totaal bijgestelde begroting

-14.857

-14.730

-15.050

-13.264

-12.473

 

Bijstellingen Product Duurzame mobiliteit

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Fietsplan

0

0

0

0

0

Citylab

0

0

0

0

0

Actieplan luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente 

0

204

206

202

192

Overhevelen Luchtmiddelen

-1.193

-887

-1.090

-300

0

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing

0

-39

-39

0

0

Actualisatie rente activa

0

-23

-25

-24

-23

Overig

11

0

0

0

0

Totaal

-1.182

-745

-948

-122

169