Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-38.760

-38.667

-34.478

-33.973

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-196

-196

-196

-196

-34.168

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-716

-3.108

-1.813

-1.853

-1.853

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-64

68

-2.173

-767

-714

Totaal bijgestelde begroting

-39.735

-41.902

-38.660

-36.788

-36.735

Bijstellingen Product Veilig

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Plan Oost

0

580

-1.360

0

0

Technische wijzigingen

Generieke Overhead

0

-439

-761

-810

-779

Verlagen omslagrente van 3,5 naar 3%

0

1

1

0

0

Overige technische wijzigingen

-64

-759

-53

43

65

Totaal

-64

68

-2.173

-767

-714