Ontwikkelingen

Stadswachten zijn niet alleen handhavers; zij zijn het gezicht en het aanspreekpunt van de gemeente op straat. Daarom versterkt de gemeente het gastheerschap van de stadswachten. Dit uit zich in het optreden van de individuele handhaver, maar ook in acties als pop-up tafels en bij de wijkservicebalies, waar het contact met de Rotterdammer voorop staat.

De gemeente versterkt in 2017 de strijd om de stad schoon te krijgen en te houden. Onderdeel hiervan is de inzet van een speciaal team van handhavers om zwerfvuil en het bijplaatsen van afval naast containers aan te pakken.

In de loop van 2016 is de uitleeskamer van het cameratoezicht overgegaan van de politie naar de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor een sterkere rol en meer mogelijkheden. Zo is het mogelijk de samenhang en samenwerking met de gemeentelijke meldkamer te vergroten, ook door gezamenlijke huisvesting op de locatie Kleinpolderplein. Deze ontwikkeling krijgt in 2017 zijn beslag.