Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Het aantal inwoners in de stad blijft de komende jaren groeien. Het aantal mensen dat wel een auto wil gebruiken maar er geen hoeft te bezitten neemt toe, elektrisch rijden neemt toe, het fietsverkeer stijgt en de luchtkwaliteit in de stad moet snel verbeteren.

Interne ontwikkelingen

Het in 2015 vastgestelde Fietsplan en het eveneens in 2015 vastgestelde Meerjarenplan Verkeersveiligheid zijn ook in 2017 het uitgangspunt.