Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead en overige technische wijzigingen

1.312

14.345

11.466

11.450

11.472

Totaal

1.312

14.345

11.466

11.450

11.472

Toelichting technische wijzigingen

De technische wijziging heeft met name betrekking op een gewijzigde berekening van de generieke overhead. Deze wordt toegelicht in het onderdeel uitgangspunten begroting.