Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Raad

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Accountantskosten 

-200

0

0

0

0

Totaal

-200

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Accountantskosten (€ 200)

Voor additionele kosten controle jaarrekening 2015 en 2016 is in 2016 incidenteel extra budget nodig.