Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Raad

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Referendum Woonvisie

-150

0

0

0

0

Onderzoek evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam (BMR 14+)

-100

0

0

0

0

Accountantskosten 

-270

0

0

0

0

Totaal

-520

0

0

0

0

Toelichting technische wijzigingen
Referendum Woonvisie (€ 150)

Vanuit de Griffie is voor 2016 incidenteel een budget overgeheveld naar de Raad ten behoeve van het Referendum woonvisie (subsidie).

Onderzoek evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam (€ 100)

Vanuit de Griffie is voor 2016 incidenteel een budget overgeheveld naar de Raad ten behoeve van het Onderzoek evaluatie Bestuurlijk model Rotterdam.

Accountantskosten (€ 270)

Vanuit de Griffie is voor 2016 incidenteel een budget overgeheveld naar de Raad ten behoeve van additionele kosten controle jaarrekening 2015 en 2016.