Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+

200

0

0

0

0

Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+

91

0

0

0

0

Verwachte onderbesteding

100

0

0

0

0

Totaal

391

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Vrijval reserve frictie BMR 14+ (€ 200)

Na de laatste onttrekking kan het saldo van de reserve in 2016 vrijvallen ten gunste van het algemene beeld.

Onttrekking reserve frictie BMR 14+ (€ 91)

Laatste onttrekking in 2016 aan de reserve.

Verwachte onderbesteding (€ 100)

Vanwege verwachte onderbesteding binnen de Griffie valt het budget vrij ten gunste van het algemene beeld