Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Overheveling tbv Referendum Woonvisie bij de Raad

150

0

0

0

0

Overheveling tbv Onderzoek evaluatie BMR 14 + bij de Raad

100

0

0

0

0

Overheveling tbv Accountantskosten bij de Raad

270

0

0

0

0

Besteding reserve Frictiekosten  BMR 14 +

-91

0

0

0

0

Mutaties omslagrente ivm verlagen rekenrente

0

1

1

1

1

Totaal

429

1

1

1

1

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling incidentele budgetruimte (€ 520)

De Griffie heeft vanuit haar incidentele budgetruimte budget overgeheveld naar de Raad voor de volgende onderdelen:

  • Referendum Woonvisie (€ 150)
  • Onderzoek evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam (€ 100)
  • Accountantskosten Controle Jaarrekening 2015 (€ 270)
Extra personeelskosten (- € 91)

Daarnaast is budget nodig voor incidentele extra personeelskosten (€ 91). De kosten worden gedekt uit de onttrekking van de reserve BMR 14+.