Toelichting reserves

Reserves

2016

2017

2018

2019

2020

gebiedscommissies

bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden

0

 0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden (€ 0)

Het product gebiedscommissie heeft een bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden. Deze is ontstaan bij de invlechting van de deelgemeenten in de gemeentelijke balans. In de periode 2016 - 2019 worden de volgende onttrekkingen begroot:

Charlois IkbenWij project (€ 157.000)
Het initiatief Ik ben Wij is ontstaan als vervolg op de WIJ(k) avonden die gehouden zijn in reactie op de aanslag op de redactie Charlie Hebdo. Het project heeft tot doel een duurzame democratische dialoog op gang te brengen en te houden tussen (vooral) jongeren met een verschillende sociaal-culturele achtergrond. Het projectplan voorziet in een scholentour, waarbij het doel is om tot eind 2017 100 scholen te bezoeken. Producten zijn een lesprogramma, klassengesprekken, storytelling, een film, een dans met dialoog, etc.

Noord bewonersinitiatieven (€ 58.900)
Voorgesteld wordt € 58.900 in 2017 te onttrekken ten behoeve van extra bewonersinitiatieven in het gebied Noord.

Rozenburg promotie (€ 46.880)
In het gebiedsplan staat hierover dat met het oog op de ambitie om zelfvoorzienend te zijn en te blijven het essentieel is om de komende jaren nieuwe gezinnen en inwoners aan te trekken. Dit kan alleen door de bekendheid van het gebied te verhogen en het imago te versterken. Voor 2016 en 2017 wordt gevraagd een bedrag van € 20.000 respectievelijk €26.880 ter beschikking te stellen uit de reserve.

Feijenoord wijkinitiatieven (€ 95.787)
Voorgesteld wordt € 95.787 te onttrekken ten behoeve van extra wijkinitiatieven in het gebied Feijenoord.