Toelichting reserves

Reserves

2016

2017

2018

2019

2020

Burgerzaken

Bestemmingsreserve Verkiezingen

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Verkiezingen (€ 0)

De kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2017, Gemeente Raad/ Gebieden 2018, Provincie, Waterschap en Europees in 2019 zijn in de begroting opgenomen en worden gedekt door de bestemmingsreserve verkiezingen.