Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Dienstverlening Frontoffice

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen 

Aanpassen inkomsten en afdrachten Leges

0

0

0

0

0

Herverdeling Leges over diverse stadswinkels

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Aanpassen Legesbaten en afdrachten (€ 0)

Er vind een bijstelling plaats van zowel de legesbaten als de legesafdrachten. Per saldo betreft dit een neutrale bijstelling.