Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Burgerzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne

-374

0

0

0

0

Totaal

-374

0

0

0

0

Toelichting taakmutaties
Taakmutatie Referendum Oekraïne (- € 374)

Vanuit het Gemeentefonds is er in 2016 extra budget van € 374 toegekend aan het product Burgerzaken voor het Raadgevend Referendum Oekraïne.