Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Gebiedscommissies

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Correctie bestemmingsreserve Feijenoord

0

0

0

0

-21

Totaal

0

0

0

0

-21

Toelichting ramingsbijstellingen
Bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden (- €21)

In 2020 vindt een ramingsbijstelling plaats op de bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden. Deze reserve is gevormd bij de overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies. Abusievelijk waren de onttrekkingen voor de extra wijkinitiatieven in Feijenoord geraamd tot en met 2020 in plaats van 2019. Met deze ramingsbijstelling wordt dit gecorrigeerd.