Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Burgerzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Referendum Woonvisie

-1.500

0

0

0

0

Totaal

-1.500

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Referendum Woonvisie (- € 1.500)

Ten behoeve van de uitvoering van het woonreferendum Woonvisie is € 1,5 mln begroot.