Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product College

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Toevoeging aan pensioenvoorziening

-5.000

0

0

0

0

Actualisatie financiering

0

81

83

84

85

Totaal

-5.000

81

83

84

85

Toelichting ramingsbijstellingen
Toevoeging aan pensioenvoorziening (- € 5.000)

De rentestand waarop de berekening van de voorziening van pensioenen voor oud-bestuurders is gebaseerd, is in 2016 wederom sterk gedaald (van 1,6% naar 0,82%.) Hierdoor is de verwachting dat een extra toevoeging aan de voorziening van € 5 mln nodig is.

Rente voorzieningen (van € 0 tot € 85)

Aan de voorzieningen Pensioenen bestuurders en Pensioenen Gebieden wordt vanaf 2017 rente toegerekend.