Toelichting reserves

Reserves

2016

2017

2018

2019

2020

College

Rente voorzieningen

0

 -81

-83

-84

-85

Totaal

0

-81

-83

-84

-85

Toelichting reserves
Rente voorzieningen (€ 0 oplopend naar - € 85)

Aan de voorzieningen Pensioenen bestuurders en Pensioenen Gebieden wordt vanaf 2017 rente toegerekend.