Toelichting technische mutaties

Technische wijzigingen

2016

2017

2018

2019

2020

Veilig

Technische mutaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting Toelichting technische mutaties

Binnen het product College zijn diverse kleine technische mutaties doorgevoerd zonder gevolgen voor het saldo.