Toelichting reserves

Bijstellingen Product Stedelijke bereikbaarheid

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Planstudie 3e Stadsbrug

0

0

0

0

0

Buitenruimte Hoek van Holland

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Planstudie 3e Stadsbrug (€ 0)

In de Voorjaarsnota 2016 is extra geld beschikbaar gesteld om de planstudie af te kunnen ronden
(€ 300). Deze afgeronde planstudie kan in de toekomst gebruikt worden voor een vervolgtraject. In het Investeringsprogramma 2016 was al € 700 gereserveerd voor deze studie, en wordt nu opgenomen in de begroting.

Buitenruimte Hoek van Holland (€ 0)

In het Investeringsprogramma is een bedrag van € 550 gereserveerd voor de voorbereidende activiteiten van dit project.