Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Handhaven wet-en regelgeving

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Beveiliging gebouwen

0

0

0

0

0

ICT

350

0

0

0

0

Bestuurlijke boetes

140

140

140

140

140

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

70

70

70

Totaal

490

140

210

210

210

Toelichting ramingsbijstellingen
Beveiliging gebouwen (€ 0)

De interne opbrengsten worden in 2016 verhoogd met € 1,2 mln door een toename van de vraag naar beveiliging van gebouwen (extra inzet op werkpleinen, servicepunten en surveillance parkeergarages). Hiertegenover staat ook een verhoging van het inhuurbudget zodat de gewenste extra inzet geleverd kan worden. Deze ramingsbijstelling is daarmee neutraal binnen het product. Voor 2017 en verder bedraagt de bijstelling € 355.

ICT (van € 350 tot € 0)

Het budget voor onderhoud software wordt dit jaar naar verwachting niet volledig uitgeput. Dit komt onder andere door de vertraging van de overgang naar het concernbrede zaaksysteem. Hierdoor worden er dit jaar geen kosten meer gemaakt voor de vervanging van het handhavingsadministratiesysteem (HAS). Het ICT-budget wordt in 2016 bijgesteld met € 350.

Bestuurlijke boetes (€ 140)

Op basis van de realisatiecijfers van zowel het lopende begrotingsjaar als voorgaande jaren, worden de inkomsten van bestuurlijke boetes (zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep) meerjarig bijgesteld met € 140.

Rotterdam in ontwikkeling (van € 0 tot € 70)

Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het product Handhaven wet- en regelgeving gaat het om een besparing van € 70 op de organisatiekosten in 2018 en verder.