Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Duurzame mobiliteit

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente 

0

204

206

202

192

Overhevelen Luchtmiddelen

-1.193

-887

-1.090

-300

0

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing

0

-39

-39

0

0

Actualisatie rente activa

0

-23

-25

-24

-23

Overig

11

0

0

0

0

Totaal

-1.182

-745

-948

-122

169

Toelichting technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente (van € 0 tot € 192)
Als gevolg van structureel lagere rentelasten wordt de omslagrente vanaf 2017 structureel bijgesteld van 3,5% naar 3%. De consequenties van deze bijstelling zijn verwerkt binnen de producten waar de rentelasten/ -baten aan worden toegerekend. Voor dit product betekent dit een verlaging met
€ 203 aan rentelasten/ -baten.

Overhevelen Luchtmiddelen (van - € 1.193 tot € 0)
Voor de projecten Uitbreiding Milieuzone Binnenstad, Green Deal Stadsdistributie en Goederenvervoer stonden de budgetten bij het product Milieu. De uitvoering van genoemde projecten vindt plaats vanuit het Programma Verkeer en Vervoer, hierdoor worden de budgetten overgeheveld.

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing (van € 0 tot € 0)
Op de gereserveerde middelen Citylab wordt in 2017 en 2018, ieder jaar, € 58 bezuinigd. Deze bezuiniging wordt ingezet voor het project democratische vernieuwing. De bezuiniging was in de Voorjaarsnota volledig geboekt op het product Duurzame Mobiliteit en wordt nu verdeeld over de producten Duurzame Mobiliteit, Milieu en Duurzaam.

Actualisatie Rente en Afschrijving (van € 0 tot - € 23)
Op basis van de prognoses van diverse investeringsprojecten zoals Fysieke Maatregelen, Fietspaden en Bushaltes toegankelijkheid zijn de verwachte lasten voor rente en afschrijving bijgesteld.

Overig (€ 11)
Dit betreft een aantal kleine mutaties tussen andere producten in 2016.