Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Duurzame mobiliteit

2

0

Diverse personen

2

0

Citylab 010

0

0

Fietsenstallingen/ Kansrijke wijken

0

0