Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten

54.067

53.549

53.720

53.720

53.720

53.720

Programmalasten

54.067

53.549

53.720

53.720

53.720

53.720

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.067

53.549

53.720

53.720

53.720

53.720

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-54.067

-53.549

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

Resultaat

-54.067

-53.549

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

Toelichting op de tabel
Baten

Niet van toepassing

Lasten
De lasten bestaan uit de bijdragen aan de Veiligheidsregio en aan de Gezamenlijke Brandweer.