Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Veilig

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Plan Oost

0

580

-1.360

0

0

Totaal

0

580

-1.360

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Plan Oost (van € 0 tot  €0)

Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt een her prioritering van de toegekende middelen in 2017 en 2018 gedaan.