Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Onderwijshuisvesting

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

16

19

32

34

Regeling verhuur en medegebruik

0

0

0

0

0

Overige technische mutaties

-375

-409

-453

-456

-454

Totaal

-375

-392

-434

-424

-419

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 0 tot € 34)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Financiële uitgangspunten.  

Regeling verhuur en medegebruik (€ 0)

De ‘regeling voor verhuur en medegebruik’ regelt dat bij verhuur door schoolbesturen de kapitaal- en onderhoudslasten worden doorberekend. Dit is zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt, per saldo dus neutraal. Omdat de regeling recent is ingetrokken, zijn deze lasten en baten enkel nog opgenomen voor 2016.

Overige technische mutaties (van - € 375 tot - € 454)
In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.