Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Onderwijsbeleid

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

49

139

195

221

Onderwijsachterstandenbeleid

0

0

0

0

0

Bijdrage voor concernbrede uitbreiding juridische capaciteit

146

146

0

0

0

Overige technische mutaties

295

422

678

681

705

Totaal

441

618

816

875

926

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead  (van € 0 tot € 221)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Onderwijsachterstandenbeleid (€0)

Herinzet van rijksmiddelen in het kader van onderwijsachterstandenbeleid: het Rijk verstrekt voor een periode van vier jaar middelen voor onderwijsachterstanden, waarvan de besteding tussen de jaren een stijgende lijn laat zien. Dit is in 2016 zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt, per saldo dus neutraal.

Bijdrage voor concernbrede uitbreiding juridische capaciteit (van € 146 tot € 0)

Vanuit het product wordt een incidentele bijdrage geleverd in 2016 en 2017 voor de concernbrede uitbreiding van juridische capaciteit. De capaciteitsuitbreiding is vooral noodzakelijk vanwege de extra taken in het sociale domein.

Overige technische mutaties (van € 295 tot € 705)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.