Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Onderwijsbeleid

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Decentralisatie Uitkering Gemeentefonds: Voorschoolse voorziening peuters

-472

-944

-1.417

-1.889

-2.361

Totaal

-472

-944

-1.417

-1.889

-2.361

Toelichting taakmutaties
Decentralisatie Uitkering Gemeentefonds: Voorschoolse voorziening peuters
(van - € 472 tot - € 2.361)

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Het gemeentefonds keert voor dit doel een decentralisatie uitkering uit beginnend vanaf 2016.