Toelichting reserves

Bijstellingen Product Onderwijsbeleid

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE (€ 0)

Voor de implementatie van de Harmonisatie VVE wordt een bestemmingsreserve gevormd van € 1,5 mln. De harmonisatie kent een aantal risico’s die door de vorming van een bestemmingsreserve worden afgedekt. Deze financiële risico’s hebben onder andere betrekking op de onzekerheid over de ouderbijdrage die inkomensgerelateerd is. Daarnaast zijn aannames gedaan over de omvang van de doelgroep.