Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-1.241

-1.232

-1.573

-1.574

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

15

18

22

22

-1.552

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-1

12

10

10

10

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

340

426

428

426

428

Totaal bijgestelde begroting

-887

-776

-1.113

-1.116

-1.115

Bijstellingen Product Markten

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

88

94

93

94

Personeelskosten markten

340

337

334

334

334

Totaal

340

425

428

427

428