Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-60.318

-63.807

-62.998

-63.102

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

291

276

252

252

-62.850

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-2.784

-792

-81

852

852

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-31

-326

-600

-1.013

-1.435

Totaal bijgestelde begroting

-62.842

-64.649

-63.427

-63.011

-63.433

Bijstellingen Product Onderwijsbeleid

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

0

0

0

0

Taakmutaties

Decentralisatie Uitkering Gemeentefonds: Voorschoolse voorziening peuters

-472

-944

-1.417

-1.889

-2.361

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

49

139

195

221

Onderwijsachterstandenbeleid

0

0

0

0

0

Bijdrage voor concernbrede uitbreiding juridische capaciteit

146

146

0

0

0

Overige technische mutaties

295

422

678

681

705

Totaal

-31

-327

-600

-1013

-1435