Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-21.483

-22.015

-21.957

-21.233

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

398

120

120

120

-21.113

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

1.515

-429

-409

57

57

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-71

-45

-13

46

60

Totaal bijgestelde begroting

-19.640

-22.368

-22.259

-21.010

-20.995

Bijstellingen Product Economie

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

City Lab

0

0

0

0

0

Reservering Evenementenfonds

0

0

0

0

0

Correctie bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead BCO /CHV

0

-9

7

-5

3

Aanpassing omslagrente

0

36

44

44

44

Uitbreiding Fte

181

271

271

271

271

Herijking Werkpakket

1

0

0

0

0

Diversen

-252

-343

-335

-266

-258

Totaal

-71

-45

-13

46

60