Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-69.833

-70.101

-72.466

-76.083

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

48

48

48

48

-76.034

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

4

-437

-440

-440

-440

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-375

-392

-433

-424

-419

Totaal bijgestelde begroting

-70.156

-70.882

-73.291

-76.899

-76.894

Bijstellingen Product Onderwijshuisvesting

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

16

19

32

34

Regeling verhuur en medegebruik

0

0

0

0

0

Overige technische mutaties

-375

-409

-453

-456

-454

Totaal

-375

-393

-434

-424

-420