Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Uitvoeren investeringsprogramma Onderwijs
  • Gymnasium op Zuid
Toelichting prioriteiten

In 2017 worden er meer dan 20 gebouwen van de lijst van totaal 50 aandachtspanden die het college wil aanpakken in uitvoering genomen.

In de Voorjaarsnota van 2016 ter voorbereiding op de begroting 2017 heeft het college besloten om voor de transformatie van het Poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis tot een gymnasium op Zuid extra middelen vrij te maken. Het college vindt dat belangrijk, omdat veel gymnasiasten van Zuid nu naar Noord gaan om daar onderwijs te volgen. Voor het gymnasium op Zuid is goede huisvesting nodig. Met het vrijgemaakte budget investeert de gemeente  in de beoogde locatie, het monumentale pand Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis. Zo blijft dit monumentale pand voor de stad behouden en wordt het tot moderne school getransformeerd.