Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-81.993

-78.692

-79.142

-79.223

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.746

1.752

1.761

1.761

-77.462

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

448

-7.072

-7.144

-7.156

-5.156

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-26

1.646

1.884

1.892

1.971

Totaal bijgestelde begroting

-79.824

-82.366

-82.640

-82.726

-80.647

Bijstellingen Product Sport en Recreatie

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Toevoeging bestemmingsreserve IFR

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Sluiting Larenkamp

0

250

250

250

250

Generieke overhead/overige mutaties

-25

1.396

1.634

1.642

1.721

Totaal

-25

1.646

1.884

1.892

1.971