Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-14.709

-13.925

-11.414

-11.653

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-476

-473

-468

-468

-12.122

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

32

-62

-96

-96

-96

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

37

-132

-3

202

253

Totaal bijgestelde begroting

-15.116

-14.592

-11.980

-12.015

-11.964

Bijstellingen Product Openbare gezondheidszorg

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke doorbelastingen

0

-190

-30

160

189

Diverse kleine mutaties

-37

59

28

42

64

Totaal

-37

-131

-2

202

253