Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-310.286

-313.039

-306.023

-307.756

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

736

740

746

746

-307.010

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

7.287

1.698

956

962

1.479

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.182

-32.229

-34.015

-33.839

-33.490

Totaal bijgestelde begroting

-304.445

-342.831

-338.336

-339.887

-339.021

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Terugdraaien onttr. bestem. res. AWBZ diversen

0

0

0

0

0

Taakmutaties

Wmo (met name Huishoudelijk Hulp)

-66

-1.377

-1.377

-1.377

-1.773

Maatschappelijke Opvang

232

2.647

2.647

2.647

2.647

Vrouwenopvang

-35

164

-285

-285

-285

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Wmo

-2.239

4.576

2.913

2.885

3.479

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Participatiewet

0

-26

-37

-37

-37

Technische mutaties

Versteviging van 1e lijnsondersteuning

0

 5.833

5.833

5.833

5.833

Overheveling budgetten Wijkteams, VraagWijzers en Centraal Onthaal Jongeren

0

-41.145

-40.953

-41.007

-40.949

Inbesteding VraagWijzers

0

2.560

2.560

2.560

2.560

Generieke overhead

0

-5.321

-4.730

-4.587

-4.531

Diversen

-73

-140

-585

-471

-434

Totaal

-2.181

-32.229

-34.014

-33.839

-33.490