Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-123.254

-123.310

-123.149

-123.150

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-588

-588

-588

-588

-123.738

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-3.435

-1.397

-1.401

-453

-453

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

2.039

238

125

-887

-879

Totaal bijgestelde begroting

-125.238

-125.057

-125.012

-125.078

-125.070

Bijstellingen Product Cultuur

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Dotatie Bestemmingsreserve evenementenfonds

-1.094

0

0

0

0

Kasschuif Cultuurplan

500

375

375

-625

-625

Mutaties Reserves

Toevoeging bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve ISV-3

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Bibliotheek Hart van Zuid

2.500

0

0

0

0

Herverdeling Juridische kosten

146

146

0

0

0

Generieke overhead/overige mutaties

-13

-283

-250

-262

-254

Totaal

2.039

238

125

-887

-879