Partners

Cliëntenorganisaties

Woningcorporaties

Aanbieders van gezondheidspreventie

Rijksoverheid: Ministerie van VWS

Zilveren Kruis

VGZ

Erasmus MC

ZonMw

Zorgimpuls

RIVM

GGD’en Zuid-Holland

DCMR

Humanitas

CJG Rijnmond

Aanbieders van gezondheidspreventie

Zorgpartijen: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, POH's (praktijkondersteuners huisartsen), basis ggz, wijkteams, kinderdagverblijven, laboratoria