Ontwikkelingen

Arbeidsmarkt

Het voorzichtige herstel van de regionale arbeidsmarkt in het afgelopen jaar lijkt te stagneren. Hierdoor blijft de arbeidsmarkt ruim, is er nog steeds sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod en is de concurrentie tussen verschillende groepen groot. Dit maakt de opgave binnen de Aanpak Werk fors. De vraag op de arbeidsmarkt bepaalt de koers binnen de aanpak Werk. Werkgevers zijn onze partners met wie we het doel dat zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk zijn, willen realiseren.

Innovatieve financieringsvormen

Steeds meer zoekt de gemeente onder de noemer van ‘impact investering’ samen met stakeholders in de stad naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Via bijvoorbeeld Social Impact Bonds werken sociaal ondernemers, particuliere investeerders en de overheid samen in een partnerschap. Doel is om met particuliere investeringen maatschappelijke problemen aan te pakken, op een innoverende én kostenbesparende manier.

Continu verbeteren

Het college van B en W wil Rotterdammers adequate en kwalitatief goede dienstverlening bieden. Daarom leert de gemeente continu van gerealiseerde resultaten, en ontvangt klachten en ervaringen van werkzoekenden en werkgevers die gemeten worden via werkgevers- en werkzoekenden tevredenheidsonderzoeken.

Verbeteren en innoveren ICT

Door de diagnose verder te ontwikkelen en beter toe te spitsen op de verschillende groepen van de Participatiewet verhoogt de gemeente de effectiviteit van de dienstverlening.