Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-98.156

-83.492

-75.066

-71.745

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.326

958

969

898

-70.847

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

4.842

-5.166

-8.953

-7.668

-6.541

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-4.663

-187

1.086

939

1.106

Totaal bijgestelde begroting

-96.651

-87.887

-81.964

-77.576

-76.281

Bijstellingen Product Inkomen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Herijking BUIG en reserve WWB

-6.845

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Bijstellingen prognose 2016

-568

0

0

0

0

Generieke overhead/overige mutaties

2.749

-187

1.086

939

1.106

Totaal

-4.664

-187

1.086

939

1.106