Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-92.395

-87.704

-86.800

-85.566

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

401

1.043

1.024

-275

-85.841

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

309

143

43

423

414

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-153

25.896

26.872

26.933

27.000

Totaal bijgestelde begroting

-91.838

-60.622

-58.862

-58.485

-58.427

Bijstellingen Product Maatschappelijke Begeleiding en Advies

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bestemmingsreserve Wijkgebouw De Focus

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bijdrage Flexbudget

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve De Branding

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Ploeghof

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve AWBZ

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen 

Generieke overhead

0

-8.404

-7.602

-7.668

-7.596

Doorbelasting BRIM

20

0

0

0

0

Inbesteding Vraagwijzers 2017

0

-605

-605

-605

-605

Exploitatiebudget LCC De Larenkamp

0

-250

-250

-250

-250

Herverdeling apparaatskosten  

-173

-5.990

-5.624

-5.551

-5.498

Overheveling budgetten 1e lijnsondersteuning Wmo naar rogramma Volksgezondheid en zorg

0

41.145

40.953

41.007

40.949

Totaal

-153

25.896

26.872

26.933

27.000