Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-16.260

-15.254

-15.349

-15.424

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-2.780

-3.306

-3.293

-1.993

-17.418

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-815

-3.135

-2.176

-452

-452

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-33

-1.611

-1.287

-605

-578

Totaal bijgestelde begroting

-19.888

-23.306

-22.105

-18.475

-18.448

Bijstellingen Product Maatschappelijke Participatie en Activering

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Uitvoeringslasten PvA Statushouder

0

-250

0

0

0

Ophoging Taal WEB budget

0

0

0

0

0

Mutaties Reserves 

Toekenning Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-1.322

-1.319

-657

-642

Herverdeling apparaatskosten

-32

-21

51

51

63

Technische correctie

0

-18

-18

0

0

Totaal

-32

-1.611

-1.286

-606

-579