Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-57.977

-58.252

-54.119

-54.069

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

226

227

228

228

-53.841

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-5.600

-6.288

-5.320

-5.320

-5.320

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-317

788

1.305

1.175

1.157

Totaal bijgestelde begroting

-63.668

-63.526

-57.906

-57.986

-58.004

Bijstellingen Product Armoedebestrijding

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

0

1.677

1.986

1.919

1.850

Technische wijzigingen

Schulddienstverlening KBR

-291

-291

-291

-291

-291

Generieke doorbelastingen

0

-435

-322

-369

-338

Stijging perceptiekosten

0

-146

-146

-146

-146

Overige mutaties

-26

-17

78

62

82

Totaal

-317

788

1.305

1.175

1.157