Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-143.332

-138.418

-126.148

-120.901

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.387

1.756

1.744

1.815

-119.086

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

1.889

-222

-2.592

-2.520

-889

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.099

-6.804

-9.758

-11.046

-12.077

Totaal bijgestelde begroting

-142.154

-143.689

-136.754

-132.652

-132.052

Bijstellingen Product Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Citylab

0

0

0

0

0

Reserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

0

0

Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Taakmutaties

Jaarconferentie Techniekpact

-40

0

0

0

0

Decentralisatie Participatiewet

0

-2.497

-2.212

-1.955

-1.628

Technische wijzigingen

Overheveling budgetten lage lonen

-2.637

-6.749

-6.351

-6.787

-6.769

Schulddienstverlening KBR

110

110

110

110

110

Personeels- en salarisadministratie WSW

487

487

487

487

487

Bijstellingen prognose 2016

-316

0

0

0

0

Generieke overhead/overige mutaties

297

1.845

-1.792

-2.900

-4.277

Totaal

-2.099

-6.804

-9.758

-11.045

-12.077