Partners

 Hogeschool InHolland

 Hogeschool Rotterdam

 Erasmus Universiteit Rotterdam

 Taalaanbieders, zorgverzekeraars Welzijnsinstellingen, werkgevers en  maatschappelijke instellingen

IDEM Rotterdam, RADAR, RotterdamV, Dona Daria, werkgevers en andere maatschappelijke instellingen

Opzoomer mee & bewonersidee

Kracht in NL

Vluchtelingenwerk