Ontwikkelingen

Welzijn

De Aanbestedingswet is medio 2016 gewijzigd, waardoor geen sprake kan zijn van een onderhandse aanbesteding. Alle opdrachten moeten open en transparant in de markt worden gezet.