Prioriteiten en indicatoren

Werk moet lonen

De gemeente wil dat zo veel mogelijk Rotterdammers zelf hun inkomen verdienen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Alleen wanneer het echt nodig is, dus als eigen middelen uit inkomsten en vermogen ontoereikend zijn, biedt de gemeente inkomensondersteuning. Deze aanpak biedt Rotterdammers een stabiele (inkomens)basis. Zij hebben die nodig om zelf te kunnen werken aan hun arbeidsontwikkeling en re-integratie, of om in de vorm van een tegenprestatie een bijdrage aan de samenleving te leveren.

Het college van B en W vindt dat werk moet lonen. Vandaar dat de gemeente alleen voorziet in de noodzakelijke kosten van het bestaan. De gemeente wil dat het aanvaarden van tijdelijk en parttime werk eenvoudiger wordt gemaakt. Bij de uitvoering van wettelijke taken van inkomensverstrekking en -beheer staat correcte en tijdige verstrekking van uitkeringen centraal.

Verbeteren kwaliteit van de dienstverlening

Door continu te leren van de behaalde resultaten en van ontvangen klachten en opgedane ervaringen van werkzoekenden en werkgevers, werkt de gemeente aan een verbetering van de dienstverlening. Een tijdige, zorgvuldige, voorspelbare en rechtmatige verstrekking van de uitkering is de norm. Door te investeren in werkzoekendentevredenheidsonderzoek voor de inkomensprocessen krijgt de gemeente inzicht in de ervaring van de ontvangen dienstverlening. Op basis van de verzamelde input herijkt de gemeente zo nodig de dienstverleningsnormen.

Intensiveren handhavingsaanpak

Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik zijn ondermijnende activiteiten die het draagvlak voor sociale voorzieningen aantasten. Door goede handhaving blijft de overheid betrouwbaar, wordt belastinggeld rechtmatig besteed en komt de ondersteuning terecht bij de Rotterdammers die het nodig hebben. Het college van B en W vergroot de focus op handhaving. Deze collegeperiode voert de gemeente 12.000 heronderzoeken op rechtmatigheid uit, waarvan 3.000 dossiers in 2017.   

Soort indicator (college-doelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulme-ting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Overig

Uitvoeren van 3.000 heronderzoeken op rechtmatigheid

Mijlpaal

3000

3000

3.000

Monitor Werk & Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.056

Realisatie t/m aug: 2.001 (peildatum 26/8/2016)

Prognose: 3.000