Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-67.714

-66.835

-66.128

-65.322

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.127

1.151

1.192

1.192

-64.130

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

6.084

4.982

5.065

6.675

6.666

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.279

3.401

3.620

3.530

3.620

Totaal bijgestelde begroting

-62.782

-57.301

-56.251

-53.924

-53.844

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Hogere personele lasten

-1.108

0

0

0

0

Lagere overige lasten

1.374

0

0

0

0

Bestedingsanalyse inkoop

-530

0

0

0

0

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding

-508

0

0

0

0

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing

-430

0

0

0

0

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

121

121

121

Technische wijzigingen

Overheveling naar product Van Werk naar Werk

20

20

20

20

20

Generieke overhead

0

4.792

5.005

4.951

4.992

Aanpassing omslagrente

0

14

11

9

6

Bijstelling apparaatslasten

1.502

1.563

1.400

1.437

1.439

Bestedingsanalyse inkoop

532

0

0

0

0

Schulddienstverlening ambtenaren

13

13

13

13

13

Rioolreiniging

-3.211

-3.218

-3.218

-3.218

-3.218

Containers (rand-)gemeenten

0

0

0

0

0

CityLab010

0

100

100

100

100

Lage lonen

59

109

160

89

139

Overig

8

8

8

8

8

Totaal

-2.279

3.401

3.620

3.530

3.620